Pavla Přesličková, 1982-

ocenění:

2003 Mělnický Pegas, B (do 30 let), 2. místo.
2005 Cena Ason-klubu
2008 Cena Bohumila Polana, poezie, čestné uznání. Mora. Pro libris, 2007