Jan Sojka, 1973-

ocenění:

2004 Cena Plže, poezie, čestné uznání.
2007 Cena Bohumila Polana, 1. místo. Směr spánku. Weles, 2006
2007 Cena Plže, poezie, čestné uznání.
2010 Cena Bohumila Polana, čestné uznání. Oči krále Havrana. Protis, 2009
2012 Cena Bohumila Polana, čestné uznání. V srpnové žízni
2012 Cena Plže
2019 Cena Bohumila Polana, poezie, 1. místo. Sesuv noci