Zdeněk Hrabica, 1936-

ocenění:

2006 Cena Unie českých spisovatelůVila pana prezidenta. Erika, 2005