Jan jr. Vaněk

ocenění:

1998 Překladatelská soutěž Jiřího Levého, próza, 3. místo. Morrow, James. Biblické příběhy pro dospělé: č. 17- Potopa
1999 Překladatelská soutěž Jiřího Levého, kritika a teorie překladu, mimořádné čestné uznání.

účast v porotě:

2002 Skřipec
2003 Skřipec
2004 Skřipec
2005 Skřipec