Libor Dvořák, 1948-

ocenění:

2007 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Bunin, I. Proklaté dny. Argo, 2006
2010 Cena Josefa Jungmanna, hlavní tvůrčí odměna. Sorokin, V. Den opričnika. Pistorius-Olšanská, 2009

účast v porotě: