David Hron

ocenění:

1999 SkřipecCesta do Jericha. Volvox Globator, 1998