Ivory Rodriguez

ocenění:

1998 SkřipecMalory, Thomas. Artušova smrt. Jota, 1997