Jiří Pelán, 1950-

ocenění:

1993 Cena Josefa Jungmanna, hlavní překladatelská prémie.. Queneau, R. Modré květy. Práce, 1992
1997 Cena Josefa Jungmanna, 1. místo. Bonnefoy, Y. O pohybu a nehybnosti jámy. Psaný kámen. Torst, 1996
1999 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Savinio, A. Tragédie dětství. Dětství Nivasia Dolcemara. Aurora, 1998
2002 Cena Josefa Jungmanna, Síň slávy. Básníci soumraku. Italská poezie pozdní secese. Paseka, 2001
2002 Magnesia Litera, Litera za překladovou knihu. Básníci soumraku. Paseka, 2001
2002 Státní cena za překladatelské dílo, s přihlédnutím k dosavadní práci v oblasti uměleckého překladu. Básníci soumraku: italská poezie pozdní secese. Paseka, 2001
2020 Zlatá stuha, překlad beletrie pro děti. Saint-Exupéry, A.: Malý princ. Pikola, 2019

účast v porotě: