Ivan Fontana, 1946-

ocenění:

2002 Literární Varnsdorf, próza, čestné uznání.
2014 Cena Unie českých spisovatelů, za satirickou tvorbu.