Alena Zemančíková, 1955-

ocenění:

2008 Cena Plže, publicistika, čestné uznání.
2009 Cena Bohumila Polana, próza, čestné uznání.
2013 Cena Bohumila Polana, próza. Značkování. Pro libris, 2012

účast v porotě: