Zdenka ©varcová, 1942-

ocenění:

2003 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. ©ikibu, I. Závoje mlhy. Paseka, 2002
2005 Cena Josefa Jungmanna, mimořádná tvůrčí odměna. Mistr Issa. Můj Nový rok. Paseka, 2004

účast v porotě: