Krameriův vinš

Krameriův vinš uděluje Obec překladatelů od 90.let 20.stol. osobnostem, které se významně zasloužily o podporu a rozvoj literárního překladu v ČR. Je udělován nepravidelně při vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna.

Laureáti

Miloslav Uličný 1942-

Vladimír Pistorius 1951-

Dana Kalinová

Jiří Srstka 1958-

Petr Kautský

2009

2011

2012

2015

2016

2018

2019

2020

Jan Zelenka 1947-