Cena Vladimíra Macury

Cena byla poprvé udělena v r.2003 na 2.ročníku Celostátní studentské vědecké konference (pořadatelem je ÚČL AV ČR ve spolupráci s PF UK, v r. 2016 s FF MU) za nejlepší příspěvek. Spolu s cenou je udělováno Čestné uznání ředitele ÚČL (v r.2006 také Cena děkana PF UK a Cena Slovenského institutu), v některých letech byly rozlišeny dvě kategorie - doktorandská a studentská.
Témata konferencí:
1.(2002) Cesta tam a zase zpátky v české literatuře
2.(2003) Vteřina a dějiny, zastavení a trvání: tematizovaný a konstrukční čas v české literatuře
3.(2004) Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole
4.(2005) Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře
5.(2006) Poetika programu - program poetiky
6.(2007) Legendy a mýty české a slovenské literatury
7.(2008) Obraz dějin v české a slovenské literatuře
8.(2009) Literární historie, sémiotika, fikce - inspirace dílem V.Macury
9.(2010) Podoba a funkce příběhu:pokus o interdisciplinární a intermediální debatu
10.(2011) Kniha, filmový pás, internet
11.(2012) Literatura jako sdílení zkušenosti
12.(2013) O realismu uměleckém
13.(2014) Psaní jako (tvůrčí) proces
14.(2015) Literární zločiny
15.(2016) Mezigenerační vztahy
16.(2017) Experiment versus stereotyp
17.(2018) Literatura a dokument. Literatura jako dokument.
Ročníky ceny: 1. (2003)-17.(2018)

Laureáti

2003

1. místo
Iva Krejčová (roz. Homolová) 1980-
J. E. Vocel: Meč a kalich

Čestné uznání ředitele ÚČL AV ČR
Kateřina Farkasová 1983-
Jaroslav Durych: Bloudění

Čestné uznání ředitele ÚČL AV ČR
Karel Piorecký 1978-
Čas Bolesti

2004

1. místo
Ivana Zigová
Priestor postáv v novele J. Škvoreckého Konec nylonového věku

1. místo
Lucie Česálková
Prostor slyšení v české literatuře 19. století

Čestné uznání ředitele ÚČL AV ČR
Martin Kuba
Příspěvek o Josefu Šírovi

2005

doktorandská kategorie, 1. místo
Marcin Filipowicz
Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy Terézie Vansové. Ženská verze ideologického cestopisu

doktorandská kategorie, Čestné uznání ředitele ÚČL AV ČR
Hana Kusáková
Podoby a proměny žánru kázání v době vrcholného baroka

studentská kategorie, 1. místo
Petr Tomášek
Písňový text součástí literatury? Nad písňovou tvorbou Oldřicha Janoty

studentská kategorie, Čestné uznání ředitele ÚČL AV ČR
Filip Pacalaj
Poetika textov skupiny Horkýže slíže

studentská kategorie, Čestné uznání ředitele ÚČL AV ČR
Peter Mráz
Literárno-smerové tendencie v diele Michala Godru

2006

1. místo
Petr Mecner
Průniky v dílech autorů Skupiny 42 a Edice Půlnoc

čestné uznání
Lukáš Bílek
Experiment jako program v české poezii 60. let

Cena děkana PF UK
Miroslav Janovský
Program poetiky Adama Václava Michny z Otradovic

Cena Slovenského institutu
Anna Kobylinska
Prípad Ján Červeň a Dominik Tatarka

2007

1. místo
Lucie Peisertová
Květomluva Karla Slavoje Amerlinga

čestné uznání
Zuzana Turzová
Mýtizačné tendencie v poézii Jána Buzássyho

čestné uznání
Zdeňka Veličková
Čas a mýtus ve Skácelově poezii

2008

1. místo
Marek Jagielski
Paměť? oběti

čestné uznání
Lukáš Vlach
Lidská paměť v nelidských dějinách

čestné uznání
Radoslav Raffaj
Sociálne a národne aspekty česko-slovenských vzťahov v tvorbe Mila Urbana

2009

doktorandská kategorie, 1. místo
Miriam Suchánková
Slovenský sen o salóne

doktorandská kategorie, čestné uznání
Vojtěch Malínek 1982-
Světice Rosa

studentská kategorie, 1. místo
Martin Lukáš
Vztah zvuku a významu v Palivcově poezii

studentská kategorie, čestné uznání
Karolina Cwiek
Žili byli jednou král, pán a rytíř

2010

čestné uznání
Ján Kralovič
Alenka v objatí imaginácie

čestné uznání
Petra Polláková
Dievča s vlasmi žiariacimi v slunečnom svite...

čestné uznání
Eva Kvasničková
"Za chvíli mi začíná Ulice..."

doktorandská kategorie, 1. místo
Vendula Zajíčková
"...Zač stojí všěckna hubená moc vašě..."

studentská kategorie, 1. místo
Radomír D. Kokeš
Analyzovat televizní seriálovou fikci

2011

1. místo
Aneta Zatloukalová
Krvavý román Josefa Váchala v adaptaci Jaroslava Brabce

čestné uznání
Ján Kralovič
Portrét mesta alebo po stopách pouličního chodca

čestné uznání
Julia Miesenboeck
Fotografie jako voyeristické médium v literatuře a ve filmu

2012

čestné uznání
Šárka Havlová
Pomíjivost, vina a odpuštění v barokních modlitbách pro ženy

čestné uznání
Jakub Melník
Ballov(a) Sloboda: Metamorfózy odcuzenia naprieč polstoročím

2013

doktorandská kategorie, čestné uznání
Adam Krupička
Realismus pozdních romanet Jakuba Arbesa

studentská kategorie, čestné uznání
Silvie Březinská
Drašar včera a dnes

studentská kategorie, čestné uznání
Vojtěch Velíšek
Autentizační funkce

2014

zvláštní cena poroty
Jana Lukavská

zvláštní cena poroty
Martin Pšenička

čestné uznání
Ľubomír Gábor

čestné uznání
Klára Soukupová 1987-

doktorandská kategorie, 1. místo
Aneta Mladějovská

studentská kategorie, 1. místo
Monika Szturcová

2015

doktorandská kategorie, 2. místo
Hana Sobotková
Inovativní prvky vyprávění v románě Louise Owense Dark River

studentská kategorie, 3. místo
Stanislav Drastík
Zločiny ve Slezském románu - Slezský román jako zločin?

studentská kategorie, 3. místo
Matěj Klíma
Popření etických a estetických norem jako cesta k vytvoření smysluplného světa v díle Ladislava Klímy

studentská kategorie, čestné uznání
Matúš Mikšík
Karvašov(e) Meteor(y)

2016

doktorandská kategorie, 2. místo
Lucia Bonora

doktorandská kategorie, 3. místo
Andrea Draganová

doktorandská kategorie, čestné uznání
Jaroslava Smejkalová

studentská kategorie, 1. místo
Klára Katolická

studentská kategorie, 1. místo
Marta Ševcová

studentská kategorie, 2. místo
Jan Krajčirovič

studentská kategorie, 3. místo
Lukáš Vlasák

studentská kategorie, čestné uznání
Jana Balharová

studentská kategorie, čestné uznání
Jitka Korhoňová

studentská kategorie, čestné uznání
Daniela Sajdlová

studentská kategorie, čestné uznání
Agnieszka Slowikowska

2017

doktorandská kategorie, 1. místo
Olga Słowik

doktorandská kategorie, 2. místo
Petr Kuběnský 1987-

doktorandská kategorie, 3. místo
Martin Dvořák

doktorandská kategorie, 3. místo
Magdalena Supeł

doktorandská kategorie, čestné uznání
Jan Bárta

studentská kategorie, 1. místo
Kristýna Jančíková

studentská kategorie, 2. místo
Vojtěch Smutný

studentská kategorie, 3. místo
Vendula Čepicová

studentská kategorie, čestné uznání
Juan Zamora 1989-

studentská kategorie, čestné uznání
Nicole R. Snová

2018

čestné uznání
Natália Mitková

doktorandská kategorie, 1. místo
Tomáš Weissar

doktorandská kategorie, 2. místo
Jaroslav Stanovský

doktorandská kategorie, 3. místo
Jan Slíva

studentská kategorie, 1. místo
Kristina Dokulilová

studentská kategorie, 2. místo
Vojtěch Velísek

studentská kategorie, 3. místo
Vojtěch Pelc

2019

čestné uznání
Adam Zykmnut

čestné uznání
Vladimíra Mravcová

čestné uznání
Viliam  Nadáskay

doktorandská kategorie, 2. místo
Marta Harasimowicz 1986-

doktorandská kategorie, 2. místo
Albert Lučanský

doktorandská kategorie, 3. místo
Gabriela Tobiášová

studentská kategorie, 1. místo
Bára Meda Řezáčová

studentská kategorie, 2. místo
Milan Pavlovič

studentská kategorie, 3. místo
Eva Lauberová

2021

čestné uznání
Adam Hošek

čestné uznání
Jakub Cepník

čestné uznání
Jakub Hankiewicz

čestné uznání
Pavlína Tassanyi

doktorandská kategorie, 1. místo
Pavel Kopečný

doktorandská kategorie, 2. místo
Helena Dvořáková

doktorandská kategorie, 3. místo
Anna Martinovská

doktorandská kategorie, 3. místo
Anna Martinovská

doktorandská kategorie, 3. místo
Viktor Suchý

studentská kategorie, 1. místo
Markéta Kamenská

studentská kategorie, 2. místo
Marie Zetová

studentská kategorie, 3. místo
Luka Baričević

2022

doktorandská kategorie, 1. místo
Martin Makara

doktorandská kategorie, 2. místo
Lena-Marie Franke

doktorandská kategorie, 3. místo
Adam Hošek

doktorandská kategorie, 3. místo
Radek Cimprich

studentská kategorie, 1. místo
Minami Toyoshima

studentská kategorie, 2. místo
Daniela Straková

studentská kategorie, 3. místo
Alena Klementová

studentská kategorie, 3. místo
Matylda Strnadová

Porotci

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014