Cena ministra kultury ČSR

Ceny ministra kultury byly udělovány jednotlivcům i kolektivům za pozoruhodné výsledky dosažené v jednotlivých oblastech umělecké tvorby a v kulturně výchovné práci. Poprvé uděleny 8.4.1976. Zde zpracována jen oblast literární. Neúplné.

Právo 9.4.76; Nové knihy 17/77,28/78,28/81; 40 let práce s českou literaturou 1949-1989

Laureáti

1976

Jaromír Tomeček 1906-1997
Zastav se na chvíli

1977

Bohumil Říha 1907-1987

1978

Václav Hons 1938-
Revoluční trilogie

1979

František Nechvátal 1905-1983
Mateřština

1980

Karel Boušek 1922-2003
Hořký slaný vítr

1981

Josef Rybák 1904-1992
Létající talíř na zimním nebi
Vladimír Neff 1909-1983
Krásná čarodějka
Oldřich Vyhlídal 1921-1989
Vodopád

1982

Alexej Pludek 1923-2002
Nepřítel z Atlantidy

1984

Josef Hrabák 1912-1987
Úvahy o literatuře

1985

Michal Černík 1943-
P.F.

1987

Ivan Skála 1922-1997
Kalendář