Cena Vítězslava Nezvala (Český literární fond)

Cenu uděloval Český literární fond zahraničním bohemistům a překladatelům za významný přínos k poznání, k propagaci a za překlady české literatury v zahraničí. Od r.1993 je udělována obdobná cena Premia Bohemica.

Kmen 18/82,52/83,21/84,25/85, Nové knihy 25/87,27/88, RP 20.10.89, Archiv NČLF

Laureáti

1980

1981

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989