Cena Zdeňka Nejedlého (Český literární fond)

Cenu uděloval Český literární fond za teoretické nebo kritické dílo. Poprvé udělena v r. 1976 (za 1975), naposledy v r. 1989 (za 1988).

Archiv NČLF, Lit.měs. 6/76, Nové knihy 26/79,25/87,27/88 Kmen 21/84,2/85,

Laureáti

1976

Ladislav Štoll 1902-1981
Básník a naděje. Čs.spis.,1975
Jaroslav Mihule 1930-
Bohuslav Martinů. Supraphon,1974

1977

Josef Hrabák 1912-1987
Průvodce po dějinách české literatury
Hana Hrzalová 1929-
Spoluvytvářet skutečnost. Čs.spis., 1976
Dušan Jeřábek 1922-2004
Průvodce po dějinách české literatury. Orbis, 1976
Zdeňka Tichá 1927-1984
Průvodce po dějinách české literatury. Orbis, 1976
Jaroslav Zich 1912-2001
Kapitoly a studie z hudební estetiky. Supraphon, 1975
Dušan Šindelář 1927-
Estetika situací. Odeon, 1976

1978

Josef Rybák 1904-1992
Prsty od inkoustu. ČS, 1977
Milan Blahynka 1933-
Pozemská poezie. ČS, 1977
Miroslav Zahrádka 1931-
Literatura a Říjen
Václav Holzknecht 1904-1988
Iša Krejčí. Panton, 1976

1979

Štěpán Vlašín 1923-2012
Slovník literární teorie. Čs.spis.,1977
Dušan Šindelář 1927-
Estetika užité tvorby. Odeon, 1978
Tomislav Volek 1931-
Dějiny české hudby v obrazech. Supraphon, 1977
Stanislav Jareš
Dějiny české hudby v obrazech. Supraphon, 1977

1980

Jiří Bajer 1925-2005
Sovětská hudební kultura. Supraphon, 1977
Jaromír Dvořák 1931-2004
Zdeněk Nejedlý a nová česká literatura. ČS, 1978

1981

Radko Pytlík 1928-
Jaroslav Kratochvíl. Academia, 1980
František Buriánek 1917-1995
Z moderní české literatury. ČS, 1980

1982

Vítězslav Rzounek 1921-2001
Tajemství básnického tvaru. ČS, 1980
Jan Otokar Fischer 1923-1992
Dějiny francouzské literatury. Academia, 1981
Jaroslav Smolka 1933-2011
Smetanova vokální tvorba nejevištní. Supraphon, 1980
Dušan Konečný 1928-1983
kritické statě v RP a Výtvarné kultuře

1983

Oldřich Rafaj 1934-2010
O literaturu našich dní. ČS, 1981
Jiří Mašín 1923-1991
Jan Štursa. Odeon, 1981
Jaroslav Jiránek 1922-2001
Muzikologické etudy. Panton, 1981
Jaroslav Voráček 1927-1997
Historické a teoretické koncepce české literatury pro mládež. Albatros, 1982

1984

Štěpán Vlašín 1923-2012
Živý odkaz J. Fučíka. Čs.spis.,1983
Vilém Pospíšil 1911-1988
Opera ND v období O.Ostrčila. Div.ústav,1982

1985

Milan Kuna 1932-
Čas a hudba. Academia,1982
Miloš Bláha
Čas a hudba. Academia,1982
Adolf Scherl 1925-
Dějiny českého divadla. Academia,1983

1986

Otakar Chaloupka 1935-
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež. Albatros, 1985
Vítězslav Rzounek 1921-2001
Jan Otčenášek. ČS, 1985
Vladimír Lébl 1928-1987
Hudba v českých dějinách. Horizont, 1983

1987

Pavel Vašák 1941-2010
Autor, text a společnost. Academia,1986
Vladimír Forst 1921-2010
Ľudovít Štúr. Melantrich,1986
Dušan Šindelář 1927-
Myšlení v obrazech. Odeon, 1986
Rudolf Pečman 1931-2008
Georg Friedrich Händel. Supraphon, 1985

1988

Milan Zeman 1940-
Rozumět literatuře. SPN,1986
Milan Lukeš 1933-2007
Umění dramatu. Melantrich,1987
Ljuba Klosová 1929-
Život za divadlo. Odeon,1987

1989

Jaroslava Janáčková 1930-
Alois Jirásek. Melantrich, 1987
Bořivoj Srba 1931-
O nové divadlo. Panorama, 1988
Jiří Berkovec 1922-2008
České pastorely. Supraphon, 1987.