Státní cena za překladatelské dílo

V r. 1927 byla v rámci Státní ceny za literaturu poprvé oceněna také činnost překladatelská. Ceny za překlad jsou do r. 1989 zahrnuty v soupisu této ceny. Od r. 1995 se každoročně uděluje Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo.
Ročníky: 1.(1995)-25.(2019)

Laureáti

1995

s přihlédnutím k celoživotní překladatelské činnosti
Josef Hiršal 1920-2003
Günter, Johann Christian. Krvavý rubín. Mladá fronta, 1995

1996

s přihlédnutím k jeho rozsáhlému celoživotnímu dílu
Ludvík Kundera 1920-
Trakl, Georg. Šebestián ve snu. Arca JiMfa, 1995. Benn, Gottfried. Básně. ERM, 1995

1997

za celoživotní překladatelské dílo
Luba Pellarová 1922-2005

za celoživotní překladatelské dílo
Rudolf Pellar 1923-

1998

za rozsáhlé a významné překladatelské, esejistické a editorské dílo
Jindřich Pokorný 1927-

1999

za celoživotní překladatelské dílo
Lumír Čivrný 1915-2001

2000

s přihlédnutím k dosavadní překladatelské práci
Anna Valentová 1941-
Nádas, Péter. Kniha pamětí. MF, 1999

2001

za celoživotní práci v oblasti uměleckého překladu s přihlédnutím k překladům uvedených publikací
Jan Vladislav 1923-
Buonarroti, Michelangelo. Oheň, jímž hořím. MF, 1999. Butor, Michel. Podivuhodný příběh. Host, 1998

2002

s přihlédnutím k dosavadní práci v oblasti uměleckého překladu
Jiří Pelán 1950-
Básníci soumraku: italská poezie pozdní secese. Paseka, 2001

2003

za dosavadní překladatelskou činnost
Dušan Karpatský 1935-

2004

za dosavadní činnost v oblasti literárního překladu
Dušan Zbavitel 1925-

2005

za zprostředkování díla Fernanda Pessoy
Pavla Lidmilová 1932-

2006

2007

2008

2009

Miroslav Jindra 1929-
Cohen, L. Kniha toužení.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eva Kondrysová 1926-2017

2018

2019

2020

2021

Porotci

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017