Cena Konstantina Trepleva

V září 2010 vyhlásilo Divadlo Husa na provázku 1. roč. soutěže původních dramatických textů Cena K. Trepleva s výzvou Nové formy! Nové formy potřebujeme!!! Soutěž je anonymní, dosud nepublikované texty musí být v češtině nebo slovenštině. Vítězné hry by měly být postupně inscenovány v rámci projektu Jirka Kniha hledá autora. Výsledky 1.roč. oznámeny na počátku r.2011.
Ročníky: 1.(2011)-2.(2013)


Divadlo Husa na provázku
Brněnský deník Rovnost 29.1.,14.2.11

Laureáti

2011

1. místo
Ondřej Novotný
To léto.

2. místo
Ján Mikuš 1984-
Ryba horí.

3. místo
Pavel Trtílek 1977-
Večer umělců.

2013

1. místo
Pavel Scherhaufer 1979-
Na streche

2. místo
Nenad Djapic 1948-
Tango demente aneb Tak pravila Betynka

3. místo
Anna Grusková 1962-
Komůrky

Porotci

2011

2013