Číše Petra Voka

Cenu uděluje Jihočeský klub Obce spisovatelů za celoživotní dílo. Poprvé udělena v r. 2006 na desátém ročníku Zeyerových Vodňan.
Ročníky: 1.(2006)-12.(2017)

Zdroj: Dokořán 42/07,46/08,53/10.Lit.fórum 3/09,1/11,1/12,2/13

Laureáti

2006

2007

2008

2009

2010

Jan Bauer 1945-

2011

Jan Nouza 1944-

2012

2013

Jan Míka 1947-

2014

2015

2016

2017