Cena Marie Majerové

Ceny uděloval Kruh přátel dětské literatury (potom SČS a ČLF) za nejlepší díla dětské literatury vydaná v předchozím roce. Nejprve byly ustanoveny kategorie poezie, próza, díla uměleckonaučná, literárněvědná, výtvarná, v r. 1965 (za 1964) byly oceněni také překladatelé. Později byly udělovány jen dvě ceny (1 za kategorii slovesnou a 1 za výtvarnou (ta není v tomto soupisu zahrnuta).
Zjištěné ročníky: 1.1962-4.1965, 67,68,70,72,74,76,78,80,81,83,86

Čtenář 6/62,Zlatý máj 5/63,5/64,6-7/65,3/67,3/71,1/73,7/74
Česká literatura od roku 1945 (CD-ROM)

Laureáti

1962

Lumír Čivrný 1915-2001
Čokoládová princezna a jiné pohádky. SNDK, 1961
Bohumil Říha 1907-1987
Dětská encyklopedie. SNDK, 1962
Zdeněk Kriebel 1911-1989
Koulej se, sluníčko, kutálej. SNDK, 1961
Helena Šmahelová 1910-1997
Karlínská číslo 5. SNDK, 1961
Jan Mareš 1914-1986
Brácha a já. SNDK, 1961
František Gel 1901-1972
Přemožitel neviditelných dravců. SNDK, 1962

1963

Jaromír Tomeček 1906-1997
Admirál na Dyji. SNDK, 1962
Kamila Sojková 1901-2000
Jeřabinky. SNDK, 1962
Václav Stejskal 1922-1986
Moderní česká literatura. SNDK, 1962

1964

František Hrubín 1910-1971

Stanislav Šmatlák 1925-
Básnik a dieťa. Mladé letá, 1963
Miloš Zapletal 1930-

Ladislav Dvořák 1920-1983
Kam chodí slunce spát. SNDK, 1963
Václav Čtvrtek 1911-1976
Kosí strom. SNDK, 1963

1965

Josef Kainar 1917-1971
Nevídáno, neslýcháno. SNDK, 1964
Věra Adlová 1919-1999
Mirka to ví nejlíp. SNDK, 1964
Zdeněk Kriebel 1911-1989
Stradivárky z neonu. SNDK, 1964
Ludvík Souček 1926-1978
Cesta slepých ptáků. SNDK, 1964
za překlady
Hana Skoumalová 1903-1999

za překlady
Aloys Skoumal 1904-1988

1967

Ondřej Sekora 1899-1967

1968

1970

1972

Bohumil Říha 1907-1987

1974

Jaromír Tomeček 1906-1997

1976

1978

Eduard Petiška 1924-1987

1980

Věra Adlová 1919-1999

1982

1984

1986

Zdeněk Adla 1910-1990

Porotci

1962

Václav Formánek 1922-1985
Erik Kolár 1906-1976
Vladimír Kovařík 1913-1982
Zdeněk Kudělka 1921-
Rudolf Málek 1919-2001
Václav Stejskal 1922-1986
Josef Šlajer 1913-1974
Zdeněk Vavřík 1906-1964