Cena Petra Bezruče

Cena byla udělována na festivalu Bezručova Opava. Poprvé udělena v r. 1959 na 2. ročníku festivalu.

Zdroj: 30.Bezručova Opava. 1987

Laureáti

1959

Miroslav Florian 1931-1996

1961

Vilém Závada 1905-1982

1962

1963

1964

1965

1967

1972

1981

Jaroslav Sekera 1929-2007

1982

Viktor Ficek 1902-1986

1983

Marie Podešvová 1901-1994

1984

Milan Rusinský 1909-1987

1986

Miroslav Rafaj 1934-1987

1987

1988

Jaromír Dvořák 1931-2004

1989