Cena Karla Čapka (S)

Cenu K. Čapka udělují Město Trenčianské Teplice, Kruh přátel české kultury Bratislava a lázně Trenčianské Teplice za propagaci života a díla bratří Čapků na Slovensku a za praktické uplatňování česko-slovenské vzájemnosti. Poprvé udělena za r.1990. Byla udělována každoročně v květnu za rok předchozí, rok uvedený v soupisu je rokem, kdy byla udělena. Od r.2012 je udělována jako bienále. Kromě uvedených cenu získali: V.Fišar(1991), J.Rozsíval(94), L.Vychodil,J.Slavík(95), G.Vránová,V.Strnisková(97), L.Chudík(98), R.Lukavský(2000), M.Huba(02), E.Vašáryová(03), J.Abrahám, J.Ciller(04), E.Rysová(06), B.Bachratý, M.Kyška(08), M.Labuda(09), E.Křížiková(10), H.Maciuchová(12), J.Satinský(14), Z.Kronerová, J.Jakubisko(16).
Ročníky: 1.(1991)-27.(2020)

Laureáti

1992

Miloš Tomčík 1922-2009

1993

1996

František Černý 1926-2010

Jozef Króner 1924-1998

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

Ivan Klíma 1931-

2007

2009

2010

Jiří Hraše 1930-2012

2012

2016

2018

2020