Cena Revolver Revue

Cenu uděluje časopis Revolver Revue, a to nejen literátům. V soupisu uvádíme všechny oceněné.
Ročníky: 1.(1985)-33.(2018)

15 let Revolver Revue. 2001
RR č. 21,24,28,31,34,37,41,44,47,51, 54,63,66,72,78

Laureáti

1985

za rok 1985 (předána v srpnu 1987)
Tony Ducháček 1957-

1986

1987

1988

Jan Novák 1953-

1990

in memoriam
Jana Krejcarová 1928-1981

1991

za rok 1991 (předána 20. 1. 1992)
Pavel Brázda 1926-

1992

za rok 1992 (předána 5. 11. 1992)
J. H. Krchovský 1960-

1994

za rok 1993 (tajná organizace Bude Konec Světa)
 B. K. S.

1995

(předána 27. 1. 1995)
Jan Placák 1958-

1996

za rok 1995 (předána 26. 1. 1996)
Miloslav Žilina 1926-1999

1997

za rok 1996 (předána 20. 3. 1997)
Rudolf Dzurko 1941-

1998

za rok 1997 (předána na jaře 1998)
Martin Hybler 1951-

1999

za rok 1998
Ivan Sobotka 1927-

2000

za rok 1999
Viktor Pivovarov 1937-

2001

za rok 2000
Zdeněk Vašíček 1933-

za rok 2000
Andrej Stankovič 1940-2001

2002

za rok 2001
Ludmila Vachtová 1933-

2003

za rok 2002
Jaromír Zelenka 1946-

za rok 2002
Ivan Matoušek 1948-

2006

za rok 2005
František Štorm 1966-

2007

2008

2009

2010

(www je hudební skupina)
 WWW

2011

2012

2013

2014

2015

2016

in memoriam
Jan Lopatka 1940-1993

2017

Paul Wilson 1941-

2018