Skřipec

"Cena" Skřipec se udílí překladovému dílu (beletristickému), které výrazně porušilo požadavky kladené na překlad z cizího jazyka do češtiny. Vyhlašovatelem je Obec překladatelů, cena je předávána na veletrhu Svět knihy. Poprvé udělena v r. 1995 (za rok 1994). V r.2000, 2008 a 2015 Skřipec neudělen. Obdobou (pro nebeletristické knihy) byla "cena" Skřipeček (udělována do r.2008).
Ročníky: 1.(1995)-23.(2019)

Laureáti

1995

Zuzana Čaplová 1949-
Doctorow, Edgar Lawrence. Billy Bathgate. Riopress, 1993

1996

Pavlína Smiljaničová
Draškovič, Vuk. Nůž. Optys, 1995

1997

Adéla Václavková
Orwell, George. V břiše velryby. Votobia, 1996

1998

Ivory Rodriguez
Malory, Thomas. Artušova smrt. Jota, 1997

1999

Martin Sasák
Saint-Exupéry, Antoine de. Malý princ. Ottovo nakladatelství, 1998
David Hron
Cesta do Jericha. Volvox Globator, 1998

2001

Jaroslav Kubrycht
Ondaatje, Michael. V kůži lva. Volvox Globator,2000

2002

 Adonai
Osm digestů světových autorů. Adonai, 2001

2003

Iva Pekárková 1963-
King, Stephen. O psaní. Beta - Dobrovský, 2002

2004

Václav Procházka
Cohen, Leonard. Hudba neznámého. BB art, 2003

2005

 Ottovo nakladatelství
Saint-Exupéry, Antoine de. Malý princ. Ottovo nakladatelství, 1998

2006

Markéta Válková
Berdjajev, N. A. Vlastní životopis. Refugium Velehrad-Roma, 2005

2007

Ivan Brož 1938-
Baldacci, D. Hrátky o hodinu. MF, 2006
Otakar Franczyk
Strindberg,A. Romantický sakristián na Rano. Host, 2006

2009

Martin Sichinger 1967-
Stephenson, L. Rtuť. Talpress, 2008
Hana Sichingerová
Stephenson, N. Rtuť. Talpress, 2008
Václav Čapek
Mazan, L. Polská Praha. BVD, 2008

2010

porušení aut.práv překladatele F.Gela
 Millenium Publishing
Doyle,A.C. Pes baskervillský

2011

Vladimír Dominik
Frank, N. Moje německá matka. Práh, 2010

2012

Miluše Juřičková 1956-
Damhaug, T. Slepá skvrna. Jota
Štěpán Lichorobiec 1984-
Damhaug, T. Slepá skvrna. Jota

2013

Jindřich Brož
Vogeler, V. (Ne)milostivé léto
Libuše Čižmárová
Haslinger, J. Jáchymov

2014

2016

 Dobrovský s.r.o.
zastaralé překlady v edici Omega

2017

Jana Mašková
Hirvonen, E. Až vyprší čas. Dobrovský s.r.o., Knihy Omega, 2015

2018

Kateřina Dejmalová 1949-
J.-P. Belmondo: Mých tisíc životů. Práh, 2017
Lucie Paulová
Novak Djokovič: Chris Bowers. Omega-Dobrovský, 2017

2019

Ondřej Duha
B. Clinton, J. Patterson: Pohřešuje se prezident. Euromedia, 2018

2021

 Dobrovský s.r.o.
anticena za pokračující plagiáty překladů klasické literatury

2022

Runka Žaludová
Boyne, J.: Skrytá zuřivost srdce. Slovart, 2019

Porotci

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2016

2017