Cena Jiřího (George) Theinera

Původně byla cena určena českým a slovenským autorům, jejichž díla byla nedlouho před udělením přeložena do angličtiny. Od r. 1995 neudělována. Cena J. Theinera byla obnovena r. 2011 společností Svět knihy, s.r.o. a je udělována na veletrhu Svět knihy Praha. Cena je určena osobnosti nebo instituci, jež se svou prací významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí (donátorem ceny je Pavel Theiner, syn J. T.). Jiří Theiner (1927-1988) byl šéfredaktorem časopisu Index on Censorship.
Ročníky: 1.(1991)-4.(1994), 1.(2011)-9.(2019)

March, Michael. Festival spisovatelů - mimořádná událost roku 1997. Knihy 97, 13.1.1997
Čtenář 4/2011
Svět knihy Praha

Laureáti

1991

Miroslav Holub 1923-1998
The Dimension of the Present Moment

1992

Bohumil Hrabal 1914-1997
Příliš hlučná samota

1993

Ivan Klíma 1931-
Moje zlatá řemesla

1994

Martin M. Šimečka 1957-
Džin

2011

2012

Ruth Bondy 1923-

2013

Paul Wilson 1941-

2014

2015

2016

2017

2018

David Short 1943-

2019

2020

Porotci

2011

2015