Cena Jiřího Ortena

Založena v r.1986 (poprvé udělena r.1987) Kolegiem pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání. Udělovala se autorům mladším třiceti let, jejichž kniha byla vydána během 12 měsíců před červnovou uzávěrkou soutěže (popř. časopisecky otištěna podstatná část). Vyhlašovatelem byla Mladá fronta, a.s., partnerem hlavní město Praha. V r.2001 nebyla cena udělena. Od r.2009 cenu organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Udělována je na veletrhu Svět knihy autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce.
Ročníky: 1.(1987)-34.(2021)

Laureáti

1987

Zuzana Brabcová 1959-
Daleko od stromu

1988

Martin M. Šimečka 1957-
Žabí rok

1989

Petr Placák 1964-
Medorek

1990

Tereza Boučková 1957-
Indiánský běh

1991

Vít Kremlička 1962-
Lodní deník. Praha: Nezávislé tiskové středisko, 1991

1992

Jaroslav Pížl 1961-
Manévry. Praha: Nakladatelství Q, 1992

1993

Michal Viewegh 1962-
Báječná léta pod psa

1994

Jaromír F. Typlt 1973-
Ztracené peklo. Český spisovatel, 1994

1995

Petr Borkovec 1970-
Ochoz. Mladá fronta, 1994

1996

Božena Správcová 1969-
Výmluva. Český spisovatel, 1995

1997

Jan Jandourek 1965-
V jámě lvové. Nakladatelství Lidové noviny, 1997

1998

Bogdan Trojak 1975-
Pan Twardowski. Host, 1998

1999

Pavel Brycz 1968-
Jsem město. Most: Hněvín, 1998

2000

Věra Rosí 1976-
Holý bílý kmen. Host: Weles, 1999

2002

Jaroslav Rudiš 1972-
Nebe pod Berlínem. Labyrint, 2002
Martin Langer 1972-
Pití octa. Host, 2001

2003

Radek Malý 1977-
Vraní zpěvy. Petrov, 2002

2004

Marie Šťastná 1981-
Krajina s Ofélií

2005

Kateřina Kováčová 1982-
Hnízda. CKK sv. Vojtěcha, 2005

2006

Marek Šindelka 1984-
Strychnin a jiné básně. Paseka, 2005

2007

Petra Hůlová 1979-
Umělohmotný třípokoj. Torst, 2006
Jonáš Hájek 1984-
Suť. Fra, 2007

2008

Petra Soukupová 1982-
K moři. Host, 2007

2009

Jana Šrámková 1982-
Hruškadóttir. Labyrint, 2008

2010

Jan Těsnohlídek 1987-
Násilí bez předsudků. Psí víno,2009

2011

Františka Jirousová 1980-
Vyhnanci. Eroika, 2010

2012

Vratislav Maňák 1988-
Šaty z igelitu

2013

Ondřej Buddeus 1984-
Rorýsy. Fra, 2012

2014

Ondřej Hanus 1987-
Výjevy. Host, 2013

2015

Alžběta Stančáková 1992-
Co s tím. Nakladatelství Petr Štengl, 2014

2016

Sára Vybíralová 1986-
Spoušť. Host, 2015

2017

Zuzana Kultánová 1986-
Augustin Zimmermann. Kniha Zlín, 2016

2018

Ondřej Macl 1989-
Miluji svou babičku víc než mladé dívky. Dauphin, 2017.

2019

Anna Cima 1991-
Probudím se na Šibuji. Paseka, 2018

2020

Hana Lehečková 1990-
Svatá hlava. Vyšehrad, 2019

2021

Šimon Leitgeb 1996-
Betonová pláž. Kutná Hora, 2020

2022

Vojtěch Vacek 1993-
Měňagon. Pavel Mervart, 2021

Porotci

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016