Státní cena za literaturu

Cena je udělována od r. 1920 (s výjimkou let 1938, 1943-1946, 1950, 1960, 1969, 1979, 1990-1994). V průběhu let se vytvořily kategorie: dramatická tvorba, dramaturgie, literární kritika a umělecká estetika, poezie, próza, překlad. Od r. 1995 se kategorie nerozlišují, udílejí se Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo, které k 28. 10. předává ministr kultury. Dříve ceny předával ministr školství a národní osvěty k 28. 10. (1920-1937), k 28. 9. (1939-1941) byly uděleny jako ceny "národní", v r. 1942 k 12. 7. (k 70. narozeninám E. Háchy). Od r. 1951 se ceny za písemnictví staly součástí dalších státních cen. Udělovaly se k 9. 5. (od r. 1964 k 1. 5.) s čestným titulem Laureát státní ceny, od r. 1955 (do 1989) jako státní ceny K. Gottwalda s čestným titulem Laureát státní ceny K. G.
Ročníky: 1920-1937, 1939-1941, 1947-1990
1.(1995)-25.(2019)

Rudé právo, květen (9. 5.) 1951-1963, duben (30. 4.) 1964-1989
Kunc, J. Slovník soudobých českých spisovatelů. 1946
Kunc, J. Slovník českých spisovatelů beletristů. 1957
Kárník, Z. České země v éře první republiky (1918-1938). 2003
Veselý, Jiří. Československé státní ceny německým spisovatelům 1919-1937. Střední Evropa, č.18/1991
Ministerstvo kultury

Laureáti

1920

in memoriam za dílo kritické a esejistické
František Balej 1873-1918
O nového člověka

Karel Matěj Čapek Chod 1860-1927
Antonín Vondrejc
Antonín Sova 1864-1928
Krvácející bratrství

1921

Božena Benešová 1873-1936
Člověk
za básnické dílo
Pavol Országh Hviezdoslav 1849-1921

František Chudoba 1878-1941
Básníci, věštci a bojovníci
Josef Svatopluk Machar 1864-1942
On

1922

Viktor Dyk 1877-1931
Poslední rok
Josef Holeček 1853-1929
Naši
Martin Kukučín 1860-1928
Rozprávky
Marie Majerová 1882-1967
Mučenky
Emil Svoboda 1878-1948
Utopie

1923

Otokar Fischer 1883-1938
Hlasy
Otokar Šimek 1878-1950
Dějiny francouzské literatury
Rudolf Těsnohlídek 1882-1928
Kolonia Kutejsík
Anna Maria Tilschová 1873-1957
Vykoupení
Jan Vrba 1889-1961
Bažantnice a jiné obrázky z přírody

1924

Karel Matěj Čapek Chod 1860-1927
Vilém Rozkoč
Karel Čapek 1890-1938
Krakatit
Rudolf Medek 1890-1940
Veliké dni
Josef Šusta 1874-1945
Z dob dávných i blízkých

1925

 Jégé 1866-1940
Adam Šangala
Josef Kopta 1894-1962
Třetí rota
Petr Křička 1884-1949
Hoch s lukem
Karel Leger 1859-1934
V plamenech
Tomáš Garrigue Masaryk 1850-1937
Světová revoluce
Karel Sezima 1876-1949
Dravý živel
František Xaver Svoboda 1860-1943
V malém království

1926

Božena Benešová 1873-1936
Úder
Ján Hrušovský 1892-1975
Dolorosa. Muž s protézou
František Václav Krejčí 1867-1941
Poslední
Zdeněk Nejedlý 1878-1962
Bedřich Smetana. Díl 2
Antal Stašek 1843-1931
Vzpomínky
Karel Toman 1877-1946
Stoletý kalendář

1927

Karel Matěj Čapek Chod 1860-1927
Řešany
Antonín Sova 1864-1928
Drsná láska
Viktor Dyk 1877-1931
Vzpomínky a komentáře
Josef Kopta 1894-1962
Hlídač č. 47
Jan Opolský 1875-1942
Upír
Terézia Vansová 1857-1942
Kliatba
za překlady Homéra
Otmar Vaňorný 1860-1947

1928

Rudolf Medek 1890-1940
Anabáze
za celoživotní dílo
Otokar Březina 1868-1929

Čestmír Jeřábek 1893-1981
Svět hoří
Emil Boleslav Lukáč 1900-1979
O láske naláskavej
Otakar Pertold 1884-1965
Ze zapomenutých koutů Indie
za životní dílo kritické
František Xaver Šalda 1867-1937

Fráňa Šrámek 1877-1952
Nové básně
za období 1918-1927
Franz Werfel 1890-1945

za životní dílo
Anton Franz Dietzenschmidt 1893-1955

1929

Josef Hora 1891-1945
Deset let
Vojtěch Martínek 1887-1960
Plameny
Arne Novák 1880-1939
Josef Dobrovský
Josef Pekař 1870-1937
Svatý Václav
Ján Smrek 1898-1982
Božské uzly
Vladislav Vančura 1891-1942
Poslední soud
Erwin Quido Kolbenheyer 1878-1962
Die Albsonate

1930

Viktor Dyk 1877-1931
Devátá vlna
Otokar Fischer 1883-1938
Duše a slovo
Karel Čapek 1890-1938
Povídky z druhé kapsy
Jaroslav Durych 1886-1962
Bloudění
Milan Mitrovský
Paní Helene
Karel Scheinpflug 1869-1948
Motýl ve svítilně
Max Brod 1884-1968
Reubeni

1931

Josef Hora 1891-1945
Tvůj hlas
Vladislav Vančura 1891-1942
Markéta Lazarová
Josef Čapek 1887-1945
Stín kapradiny
Jiří Karásek ze Lvovic 1871-1951
Písně tulákovy o životě a smrti
Ĺudmila Podjavorinská 1872-1951

Gustav Winter 1889-1943
Kniha o Francii
Hans Watzlik 1879-1948
Der Pfarrer von Dornloh

1932

Marie Majerová 1882-1967
Přehrada
František Halas 1901-1949
Tvář
Oskar Baum 1883-1941
Die Schrift, die nicht log

1933

Tido J. Gašpar 1893-1972
Námorníci
Jaroslav Kvapil 1868-1950
O čem vím
Ivan Olbracht 1882-1952
Nikola Šuhaj loupežník

1934

Karel Čapek 1890-1938
Povětroň
Vítězslav Nezval 1900-1958
Sbohem a šáteček
Jozef Gregor Tajovský 1874-1940
Blúznivci
Ludwig Winder 1889-1946
Familie Dörre überwindet die Krise

1935

Jan Herben 1857-1936
Kniha vzpomínek
Janko Jesenský 1874-1945
Demokrati
Zdeněk Němeček 1894-1957
Na západ od Panonie

1936

František Xaver Šalda 1867-1937
Dřevoryty staré i nové
Egon Hostovský 1908-1973
Žhář
Ladislav Novomeský 1904-1976
Otvorené okná
Jaroslav Seifert 1901-1986
Ruce Venušiny
Emil Merker 1888-1972

1937

Karel Čapek 1890-1938
Bílá nemoc
František Křelina 1903-1976
Puklý chrám
Marie Pujmanová 1893-1958
Lidé na křižovatce
 Timrava 1867-1951
Dve doby
Jindřich Vodák 1867-1940
Karel Hynek Mácha
Robert Michel 1870-1957
Die Burg der Frauen

1939

Jaroslav Kolman-Cassius 1883-1951
Lyrická dramata
Božena Mrštíková 1876-1958
Vzpomínky
Jan Vojtěch Sedlák 1889-1941
Věnec jeřabinový
Jan Zahradníček 1905-1960
Pozdravení slunci

1940

Metoděj Jahn 1865-1942
Jarní píseň
Miroslav Rutte 1889-1954
Mohyly s vavřínem
Vilém Závada 1905-1982
Hradní věž

1941

Jan Čep 1902-1974
Tvář pod pavučinou
Jaromír John 1882-1952
Moudrý Engelbert
Albert Pražák 1880-1956
Míza stromu

1942

Karel Dvořáček 1911-1945
Pole kráčí do hor
Václav Fiala 1896-1963
Země fjordů a ság
František Hrubín 1910-1971
Země sudička
František Kožík 1909-1997
Prstýnek z vlasů

1947

in memoriam
Vladislav Vančura 1891-1942
Obrazy z dějin národa českého

1948

Marie Pujmanová 1893-1958
Hra s ohněm
za básnickou tvorbu od r. 1945
Vladimír Holan 1905-1980

1949

za celoživotní dílo
Josef Štefan Kubín 1864-1965

1951

dramaturgie
Vojtěch Cach 1914-1980
Duchcovský viadukt

dramaturgie
Ilja Prachař 1924-2005
Hádajú sa o rozumné

dramaturgie
Vášek Káňa 1905-1985
Parta brusiče Karhana

Literární kritika a umělecká estetika
Ladislav Štoll 1902-1981
Třicet let bojů o českou socialistickou poezii

poezie
Vítězslav Nezval 1900-1958
Stalin. Z domoviny

poezie
Marie Pujmanová 1893-1958
Miliony holubiček. Vyznání lásky

poezie
Ján Kostra 1910-1975
Na Stalina

poezie
Stanislav Neumann 1927-1970
Píseň o Stalinu

překlad, za překlady V. Majakovského
Jiří Taufer 1911-1986

próza
Alena Bernášková 1920-
Cesta otevřená

próza
Jarmila Glazarová 1901-1977
Leningrad

próza
Jiří Marek 1914-1994
Nad námi svítá

próza
Václav Řezáč 1901-1956
Nástup

1952

dramatická tvorba
Jaroslav Klíma 1916-
Štěstí nepadá z nebe

dramatická tvorba
Miloslav Stehlík 1916-1994
Jarní hromobití

dramatická tvorba
Viktor Egri 1898-1982
Společná cesta

poezie, in memoriam
Konstantin Biebl 1898-1951
Bez obav

poezie
František Branislav 1900-1968
Milostný nápěv

poezie
Milan Lajčiak 1926-1987
Pieseň o veĺkom priateĺstve

próza
František Hečko 1905-1960
Drevená dedina

1953

dramatická tvorba
Milan Jariš 1913-1986
Boleslav I.

dramatická tvorba
Ladislav Mňačko 1919-1994
Mosty na východ

poezie
Vítězslav Nezval 1900-1958
Křídla

poezie
Vojtech Mihálik 1926-2001
Spievajúce srdce

poezie
Pavol Horov 1914-175
Moje poludnie

próza
Adolf Branald 1910-2008
Chléb a písně

próza
Marie Pujmanová 1893-1958
Život proti smrti

próza
Jan Drda 1915-1970
Krásná Tortiza

próza
K. F. Sedláček 1911-1971
Luisiana se probouzí

próza, za feuilleton
Jan Kopecký 1919-1992
Sovětské zápisky

1954

dramatická tvorba, a za dramatizaci románu A. S. Makarenka Vlajky na věžích
Miloslav Stehlík 1916-1994
Nositelé řádu

poezie
František Hrubín 1910-1971
Mánesův orloj, Kuřátko v obilí. Hrajte si s námi

poezie
Ján Kostra 1910-1975
Javorový list

poezie
Josef Kainar 1917-1971
Český sen. Zlatovláska

překlad, za antologii básní S. Petöfiho
Ján Smrek 1898-1982

próza
Václav Lacina 1906-1993
Měšťanské besedy

próza
T. Svatopluk 1900-1972
Bez šéfa

próza
Jozef Horák 1907-1974
Šachty

1955

Marie Majerová 1882-1967
Zpívající Čína
Jaroslav Seifert 1901-1986
Maminka
Marie Pujmanová 1893-1958
Praha
Václav Řezáč 1901-1956
Bitva
T. Svatopluk 1900-1972
Botostroj (film-scénář)
Katarína Lazarová 1914-1995
Osie hniezdo
Vladimír Mináč 1922-1996
Na rozhraní
Karel Ptáčník 1921-2002
Ročník jednadvacet
překlad
Erik Adolf Saudek 1904-1963.
Shakespeare, W. Romeo a Julie. Benátský kupec

1956

Vilém Závada 1905-1982
Polní kvítí
Jan Otčenášek 1924-1979
Občan Brych

1957

Alexander Matuška 1910-1975
Vavríny nevädnúce. Pre a proti

1958

František Hrubín 1910-1971
Můj zpěv. Proměna
Zdeněk Pluhař 1913-1991
Opustíš-li mne

1959

s přihlédnutím k dřívejší tvorbě, především k básni Tri vody
Andrej Plávka 1907-1982
Liptovská píšťala

Ivan Skála 1922-1997
Ranní vlak naděje

1960

Karel Nový 1890-1980
Plamen a vítr
Peter Karvaš 1920-1999
Polnočná omša

1961

Štefan Žáry 1918-
Ikar večně živý

1962

Vladimír Mináč 1922-1996
Dlhý čas čakania. Živí a mrtvi. Zvony zvonia na deň

1963

Milan Kundera 1929-
Majitelé klíčů
za scenáristickou tvorbu, zejm. za filmy Trápení, Zelené obzory
Jan Procházka 1929-1971

1964

Ladislav Novomeský 1904-1976
Vila Tereza. Do města tridsať minút
Ladislav Mňačko 1919-1994
Smrť sa volá Engelchen

1965

Vladimír Holan 1905-1980
Noční hlídka srdce
Jan Otčenášek 1924-1979
Kulhavý Orfeus
Oldřich Mikulášek 1910-1985
Svlékání hadů

1966

Miroslav Válek 1927-1991
Nepokoj

1967

televizní hra
Arnošt Lustig 1926-
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Alfons Bednár 1914-1989
Hromový zub
televizní hra
Antonín Moskalyk
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Václav Vilém Štech 1885-1974
Rembrandt

1968

film
Bohumil Hrabal 1914-1997
Ostře sledované vlaky

Jaroslav Seifert 1901-1986
Koncert na ostrově. Halleyova kometa. Odlévání zvonů
film
František Hrubín 1910-1971
Romance pro křídlovku

Ladislav Ťažký 1924-
Amenmária
film
Jiří Menzel 1938-
Ostře sledované vlaky

film
Otakar Vávra 1911-
Romance pro křídlovku

film
František Vláčil 1924-1999
Markéta Lazarová

film
František Pavlíček 1923-2004
Markéta Lasarová

1970

Milan Rúfus 1928-
Zvony. Triptych

1971

Vilém Závada 1905-1982
Na Prahu

1972

oceněn v oboru věd
Ladislav Štoll 1902-1981
O tvar a strukturu v slovesném umění

Andrej Plávka 1907-1982
Smädný milenec
Jan Kozák 1921-1995
Svatý Michal

1973

(za tvorbu posledních let)
Miroslav Florian 1931-1996
Iniciály

1974

Ladislav Novomeský 1904-1976
Básne
Jiří Taufer 1911-1986
Úděly a díla
Pavol Horov 1914-175
Ponorná rieka

1975

Zdeněk Pluhař 1913-1991
Jeden stříbrný

1976

Ivan Skála 1922-1997
Co si beru na cestu

1977

Jan Kozák 1921-1995
Čapí hnízdo
dramatická trilogie
Ján Solovič 1934-
Meridián. Striebrný jaguár. Zlatý dážď

1978

Vilém Závada 1905-1982
Živote, díky

1980

Josef Rybák 1904-1992
Prsty od inkoustu
Bohumil Říha 1907-1987
Přede mnou poklekni

1981

Peter Jaroš 1940-
Tisícročná včela

1982

Donát Šajner 1914-1990
Každou hodinu

1983

Ivan Skála 1922-1997
Bermudský trojúhelník
Ladislav Ballek 1941-
Agáty

1984

Zdeněk Pluhař 1913-1991
V šest večer v Astorii

1985

divadelní hra
Ján Solovič 1934-
Zvon bez veže

Věra Adlová 1919-1999
Trpká vůně podzimu

1986

Pavel Koyš 1932-1993
Nový Prometheus. Deti na dostrel. Slnko, zostaň s nami
Jan Pilař 1917-1996
Zastavení v krajinách

1987

Jarmila Urbánková 1911-2000
Ve stínu viklanu

1988

divadelní hra
Oldřich Daněk 1927-2000
Vy jste Jan

1989

Stanislav Šmatlák 1925-
Dejiny slovenskej literatúry

1995

Ivan Diviš 1924-1999
Teorie spolehlivosti. Torst, 1994

1996

Emil Juliš 1920-2006
Nevyhnutelnosti. Torst, 1996

1997

Milan Jankovič 1929-
Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. Torst, 1996

1998

Vladimír Macura 1945-1999
Guvernantka. Mladá fronta, 1997. Český sen. NLN, 1998

1999

za celoživotní dílo
Josef Škvorecký 1924-2012

2000

Karel Šiktanc 1928-
Šarlat. Mladá fronta, 1999

2001

s přihlédnutím k esejistické tvorbě 90. let
Věroslav Mertl 1929-
Hřbitov snů. Host, 2000

2002

Květa Legátová 1919-
Želary. Paseka, 2002

2003

Petr Kabeš 1941-2005
Těžítka, ta těžítka. Atlantis, 2002

2004

Pavel Brycz 1968-
Patriarchátu dávno zašlá sláva. Most: Hněvín, 2003

2005

Edgar Dutka 1941-
Slečno, ras přichází. Prostor, 2004

2006

2007

Milan Kundera 1929-
Nesnesitelná lehkost bytí

2008

2009

2010

Antonín Bajaja 1942-
Na krásné modré Dřevnici

2011

Daniela Hodrová 1946-
Vyvolávání. Malvern, 2010

2012

2013

Petr Hruška 1964-
Darmata. Host, 2012

2014

2015

Pavel Šrut 1940-2018

2016

Petr Král 1941-
Vlastizrady. Torst, 2015

2017

Jáchym Topol 1962-
Citlivý člověk. Torst, 2017

2018

2019

Karol Sidon 1942-

2020

2021

Porotci

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017