Cena Franze Kafky

Udělována od r. 2001 Společností F. Kafky u příležitosti 28. října. Cena je mezinárodní a chce vyzdvihovat osobnosti světové literatury, které se svým dílem zasloužily o hodnoty demokracie, tolerance a humanismu.
Ročníky: 1.(2001)-20.(2020)

Tvar 2.11.2000, Dokořán č.24/2002, MfD 2.11.2004, Knižní novinky č.13-14/2005
Společnost F. Kafky

Laureáti

2001

Philip Roth 1933-

2002

Ivan Klíma 1931-

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Václav Havel 1936-2011

2011

2012

2013

Amos Oz 1939-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Porotci

2001

2002

2004

2005

2008

2010

2011

2013

2014