Cena F. X. Šaldy

Vznik ceny iniciovala Společnost F. X. Šaldy. Cena je udělována za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a publicistiky. Poprvé udělena 30. 1. 1996 (za rok 1995). V letech 2000 a 2001 nebyla vyhlášena z důvodu neukončené transformace Nadace Společnosti F. X. Š. v Nadační fond Společnosti F. X. Š.
Ročníky: 1.(1996)-20.(2017)

F. X. Š. 2005. Bulletin Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy
Lidové noviny 31. 1. 1996
Nové knihy č.7/1995 (porota 1996)
Nadační fond Společnosti F.X.Š.

Laureáti

1996

za celoživotní dílo
Milan Jungmann 1922-

za celoživotní dílo
Josef Vohryzek 1926-1998

1997

Vladimír Just 1946-
Poklona není můj obor. Praha: Academia, 1996

1998

Jiří Cieslar 1951-2006
Concettino ohlédnutí. Praha: NFA, 1996

1999

za celoživotní dílo
Lubomír Dorůžka 1924-

2002

Karel Kraus 1920-
Divadlo ve službách dramatu. Praha: Divadelní ústav, 2001

2003

Karel Thein 1961-
Rychlost a slzy. Praha: Prostor, 2002

2004

Zdeněk Vašíček 1933-
Podmínky volby. Praha: Triáda, 2003

2005

Jiří Opelík 1930-
Holanovské nápovědy. Praha: Thyrsus, 2004

2006

Jarmila Vacková 1930-
Van Eyck. Academia, 2005

2007

Jan Štolba 1957-
Nedopadající džbán. Torst, 2006

2008

Jindřich Černý 1930-
Osudy českého divadla po druhé světové válce. Academia, 2007

2009

Miloslav Topinka 1945-
Hadí kámen. Host, 2007

2010

Jiří Brabec 1929-
Panství ideologie a moc literatury. Akropolis, 2009

2011

Věra Linhartová 1938-
Soustředné kruhy. Torst, 2010

2012

Hana Rousová 1944-
Konec avantgardy? Arbor vitae, 2011

2013

Milena Bartlová 1958-
Skutečná přítomnost. Argo, 2012

2014

Martina Pachmanová 1970-
Zrození umělkyně z pěny limonády. VŠUP, 2013
zvl. uznání
Petr Vopěnka 1935-
Hádání v hospodě. Práh, 2013

zvl. uznání
Derek Sayer 1950-
Prague - Capital of The Twentieth Century. Princeton University Press, 2013

2015

Petr Rezek 1948-
Proklouznutí neboli Smrt. Ztichlá klika, 2014

2016

Terezie Pokorná 1965-
Kritické chvíle. Revolver Revue, 2015

2017

Kateřina Svatoňová 1978-
Mezi-obrazy. UK, 2016

Porotci

1996

2012

2014