Cena Arnošta Lustiga

Cenu A. Lustiga založila v r. 2012 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci podpory odkazu A. Lustiga. Uděluje se každoročně českému občanovi, který se příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot. Rok uvedený v soupisu je rokem udělení ceny.
Ročníky: 1.(2012)-7.(2018)

Laureáti

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018