Literární soutěž Františka Halase

Literární soutěž Františka Halase, určená pro autory poezie od 15 do 29 let, probíhá od r. 1972. Nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. V r. 2010 nebylo ocenění uděleno. Od r. 2012 jsou pořadateli Město Kunštát, Kruh přátel umění města Kunštát a Společnost přátel mladé poezie. Z každého ročníku jsou vydávány sborníky Hledání, v r. 2007 vyšel bilanční almanach Na vlastní ticho.
Ročníky: 1.(1972)-47.(2019)

Laureáti

2007

2008

2009

2011

Jan Delong 1989-

2012

Zvl.cena K.Bochořáka
Pavel Zajíc 1988-

2013

Zvl.cena K.Bochořáka
Klára Šmejkalová 1993-

2014

Michaela Horynová
V zahradách

2015

Klára Goldstein 1988-
Úpatí vichřice

2016

2017

Zvl.cena K.Bochořáka
Hana Richterová 1989-

2018

David Broda 1994-

2019

2020

Vít Malota 1995-

Porotci

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017