Cena Bohumila Polana

Cena je udělována od r. 2001 za významná díla spjatá se západočeským regionem tematicky nebo osobou autora. Díla musí být publikována v roce předcházejícím roku udělení. Výsledky se vyhlašují 16. listopadu (Den poezie).
Ročníky: 1.(2001)-19.(2019)

Dokořán č. 20/01,24/02,28/03,32/04
Plž 12/10,12/11,12/13,2/15,12/16

Laureáti

2001

1. místo
Josef Hrubý 1932-
Pálení básní. Praha: Protis, 2000

čestné uznání
Karla Erbová 1933-
Krajina s osamělým jezdcem. Praha: Protis, 2000

čestné uznání
Miloslava Ledvinová 1937-
Kateřina. Plzeň: Perseus, 2000

2002

1. místo, vl. jm. Majtanová
Marie Korandová 1936-
Plzeňské předjaří. Plzeň: Perseus, 2001

čestné uznání
Miloslav Krieger 1953-
Plzeňský poutník. Praha: Baset, 2001

2003

1. místo
Karla Erbová 1933-
Liánový most. Praha: Protis, 2002

čestné uznání
Martin Šimek 1975-
Příliš hlasité samomluvy. Plzeň: Perseus, 2002

čestné uznání
Petr Kofroň 1955-
V budoucnosti spadne nové operní umění s nebe z čista jasna. Brno: Host, 2002

2004

1. místo
Ondřej Vaculík 1954-
Jablko přešlé mrazem. Brno: Petrov, 2003

čestné uznání
Jaroslava Málková 1947-
Dluhopisy. Plzeň: Perseus, 2003

čestné uznání
Milan Hlinomaz 1959-
Klášter premonstrátů Teplá. Karlovy Vary: Státní okresní archiv, 2003

2005

1. místo
Josef Hrubý 1932-
Osoby. Plzeň: Fraus, 2004

čestné uznání
Karla Erbová 1933-
Dům plný dopisů. Plzeň: Pro libris, 2004

čestné uznání
Luboš Vinš 1959-
Zbloudilý Mínótauros. Plzeň: Pro libris, 2004

2006

1. místo
Karla Erbová 1933-
Vasquezův jestřáb. Plzeň: Fraus, 2005

čestné uznání
Martin Šimek 1975-
Rozcestí dne.

čestné uznání
Martin Šmaus 1965-
Děvčátko, rozdělej ohníček.

2007

1. místo
Jan Sojka 1973-
Směr spánku. Weles, 2006

čestné uznání
Ivo Fencl 1964-

čestné uznání
Roman Kníže 1952-

2008

1. místo
Karel Pexidr 1929-
Přeludy. Nava, 2007

poezie, čestné uznání
Pavla Přesličková 1982-
Mora. Pro libris, 2007

próza, čestné uznání
Alex Koenigsmark 1944-2013
Siromacha. MF, 2007

2009

poezie, 1. místo
Roman Kníže 1952-
Zvolání do tmy. Insomnia.

próza, 1. místo
Miloslava Ledvinová 1937-
Víření. NAVA, 2008

próza, čestné uznání
Alena Zemančíková 1955-

próza, čestné uznání
Vlastislav Toman 1929-
Třetí výprava. Triton, 2008

2010

1. místo
Tomáš T. Kůs 1978-
Spižírna. Dauphin, 2009

čestné uznání
Jan Sojka 1973-
Oči krále Havrana. Protis, 2009

čestné uznání
Karel Trinkewitz 1931-
Tristium Rabí. Galerie města Plzně, 2009

2011

1. místo
Ivo Hucl 1961-
Ostrovní básně

čestné uznání
Eva Válková 1953-
Krvácím nahlas a potichu písmena

čestné uznání
Petr Švácha 1942-
Vypřahám básně

2012

1. místo
Jaroslava Málková 1947-
Stopy v povětří. Plzeň, 2011

1. místo
Karel Trinkewitz 1931-
Jak jsem potkal básníky

čestné uznání
Roman Kníže 1952-
O čem jde řeč

čestné uznání
Jan Sojka 1973-
V srpnové žízni

2013

poezie
Robert Janda 1966-
Omamné odéry. Krásné nakladatelství, 2012

próza
Alena Zemančíková 1955-
Značkování. Pro libris, 2012

2014

čestné uznání
Milan Šedivý 1977-

čestné uznání
Ivo Fencl 1964-

Alena Vávrová 1952-

Milan Čechura 1949-

2015

 Vhrsti 1975-
Nejdůležitější věc na světě

2016

Daniela Kovářová 1964-
Mrtvá z golfového hřiště

2017

čestné uznání
Lubomír Mikisek 1950-
Za obzorem jiný svět

poezie, 1. místo
Karla Erbová 1933-
Na příkrém běhu světa

próza, 1. místo
Vratislav Maňák 1988-
Rubikova kostka

2018

čestné uznání
Tereza Herzogová 1990-
Hospoda U Konce světa

poezie, 1. místo
Tomáš T. Kůs 1978-
Mělké jámy

próza, 1. místo
Vojtěch Němec 1983-
Neocortext aneb Kybernetické romanetto

2019

poezie, 1. místo
Jan Sojka 1973-
Sesuv noci

próza, 1. místo
Karla Erbová 1933-
Žena, žena, žena

2020

čestné uznání
Jitka Prokšová 1962-
Jejich příběh

poezie, 1. místo
Ivo Hucl 1961-
Návrat ke kruhu

Porotci

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2015

2016

2017